fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie jest kolejną placówką, która dołączyła do naszego programu „Klasa Akademicka”. Dzięki podpisanej 1 czerwca umowie opiekę naukową nad wybranymi klasami sprawować będzie kierunek finanse i rachunkowość, prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych.

Od przyszłego semestru nasza uczelnia będzie więc co roku obejmować patronatem jedną pierwszą klasę o profilu „technik rachunkowości”. Patronat potrwa przez cały cykl kształcenia, czyli do matury. Uczniowie takiej klasy będą uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych wykładach i zajęciach, a najzdolniejsi, jako wolni słuchacze, w wykładach dla studentów i konsultacjach z pracownikami naukowymi. Mają też zagwarantowany udział w pracach studenckich kół naukowych. Jeśli zdecydują się w przyszłości zostać studentami naszej uczelni, mogą liczyć na przyznanie w procesie rekrutacyjnym dodatkowych 30 punktów. Natomiast jeżeli zdecydują się na któryś z kierunków na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych, to oprócz dodatkowych punktów, otrzymają zaliczenie z przedmiotów realizowanych w ramach projektu.

Porozumienie o prowadzeniu Klasy Akademickiej – Finanse i Rachunkowość podpisali dr hab. Artur Zimny, rektor PWSZ w Koninie, i mgr inż. Tomasz Kucharczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Koordynatorami projektu są dr Mikołaj Mielczarek, menedżer kierunku finanse i rachunkowość, oraz mgr Monika Piguła, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika.

emes/aria

wspołpraca z ZS Kopernik w Koninie
porozumienie z ZS Kopernik w Koninie
Współpraca z Kopernik w Koninie