fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Wspólne działania na rzecz rozwoju i propagowania kierunków studiów i  kształcenia specjalistycznego, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii (OZE) zapowiedziały w specjalnym porozumieniu nasza uczelnia i trzy konińskie spółki miejskie.

Te trzy spółki to Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast kierunki studiów, których dotyczy ta umowa to automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn. W przypadku kształcenia specjalistycznego chodzi o kurs odnawialne źródła energii.

Powodem podjęcia tej wielostronnej współpracy jest uruchomienie na obu inżynierskich kierunkach specjalności związanych z OZE. Nie trzeba dodawać, że w dzisiejszych czasach przygotowywanie do pracy z technologiami odnoszącymi się do alternatywnych źródeł energii to konieczność.

Współpracujące w tej sprawie z uczelnią firmy zobowiązały się m.in. do udostępnienia swoich baz szkoleniowych i laboratoryjnych, prowadzenia przez doświadczonych specjalistów zajęć o charakterze praktycznym, realizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczych dotyczących OZE, a także do prowadzenia działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej na temat OZE.

aria