fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

– Wspólnymi działaniami chcemy wzmacniać potencjał Wielkopolski – zapowiedział przewodniczący Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie. Zapewnienie to, poparte argumentami, padło w leszczyńskiej PWSZ podczas 23. uroczystej inauguracji roku akademickiego, która była zarazem trzecią wspólną inauguracją związku.

Rektor Artur Zimny, który w tym roku akademickim przewodniczy związkowi (to funkcja rotacyjna, co roku obejmuje ją inny rektor uczelni członkowskiej) przedstawił najważniejsze plany na najbliższy rok. To przede wszystkim wydanie wspólnego informatora edukacyjnego. – Chcemy podkreślić, że wielkopolskie szkolnictwo wyższe nie ogranicza się tylko do Poznania. Można bowiem zdobyć wyższe wykształcenie – szczególnie cenne, bo praktyczne – w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile – podkreślił. – Będziemy również zachęcali naszych studentów do wymiany w ramach programu „Pomost”, który umożliwia studiowanie przez semestr w wybranej uczelni tworzącej nasz związek – dodał.

Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych powołano w 2018 roku. Tworzą go PWSZ-y z Gniezna, Konina i Leszna oraz Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile. Jego celem jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni tworzących związek przez wspieranie realizacji powierzonych mu zadań, wśród których jest m.in. wymiana informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej, wspólne aplikowanie o fundusze zewnętrzne i realizowanie projektów o charakterze dydaktycznym i naukowo-badawczym, a także stwarzanie warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych przez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych i laboratoriów.

aria

Inauguracja w Lesznie
Leszno przemówienie władz uczelni
Rektor na inauguracji w Lesznie
 

.