fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie i spółka Zarmen będą wspólnie prowadziły studia dualne na trzech kierunkach: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz logistyka.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 19 października. Na jego podstawie Zarmen będzie zatrudniać studentów tych kierunków – na swój koszt i odpowiedzialność – na umowę o pracę lub umowę o pracę tymczasową w wymiarze 1/5 lub 2/5 etatu, względnie na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze odpowiadającym 1/5 lub 2/5 etatu. W ramach zatrudnienia studenci będą w firmie wykonywali zadania mające na celu osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do kierunku studiów.

Spółka powstała w 2003 r. Działa w branży usług budowlano-montażowych i służb utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. Nasi studenci będą więc od drugiego roku studiów jednocześnie uczyć się i pracować w Zarmen – Zakład Elektrobudowa w Koninie, który jest producentem urządzeń elektroenergetycznych, w tym głównie rozdzielnic i szynoprzewodów WN, SN i nN, urządzeń prądu stałego i stacji kontenerowych dla sektora elektroenergetycznego i szeroko rozumianego sektora przemysłowego, a także trakcji miejskiej i kolejowej.  Rozdzielnice wyprodukowane w Koninie wyposażone są obiekty energetyczne w Polsce i na świecie, m.in. w Rosji, Ukrainie, Arabii Saudyjskiej, Niemczech, wszystkie kopalnie węgla brunatnego, większość kopalni węgla kamiennego, obiekty przemysłu paliwowego, chemicznego, metalurgicznego, papierniczego, mineralnego oraz stacje trakcji. Co ważne dla naszych studentów, zakład ma swoje centrum badawcze.

aria

współpraca z firmą zarmen
Porozumienie z firmą zarmen
zarmen