fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Na jaki transport stawiają europejskie miasta i regiony, aby chronić klimat? Jak rozwijać ekologiczny transport, aby nie trzeba było do niego zaganiać ludzi kijem? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy debaty, która odbyła się w PWSZ w Koninie ramach Konińskiego Forum Transportowo-Logistycznego.

Przewodnim celem forum była wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad aktualnymi problemami mobilności i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w systemach transportowo-logistycznych.

Rozpoczęły je sesje naukowe. Podczas pierwszej prelegenci skupili się nad logistyką 4.0 jako odpowiedzią na nową rzeczywistość. Mówili m.in. o determinantach i metodach oceny atrakcyjności rynku magazynowego, automatyzacji w centrum dystrybucyjnym, a nawet logistyce zaopatrzenia łańcuchów dostaw z Dalekiego Wschodu. W drugiej zajęli się transportem w obliczu zmian technologicznych, w tym możliwościami organizowania w miastach transportu zbiorowego na żądanie i wpływem inteligentnych rozwiązań w transporcie drogowym na ekonomię zrównoważonego rozwoju.

Punktem kulminacyjnym forum była sesja trzecia, która miała formę debaty nad zagadnieniami dotyczącymi transformacji energetycznej Konina oraz ekologiczności transportu miejskiego.

Udział w niej wzięli zarówno przedstawiciele świata nauki: profesorowie Wiesław Starowicz z Politechniki Krakowskiej i Norbert Chamier-Gliszczyński z Politechniki Koszalińskiej, wspierani przez Macieja Sytka, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego, jak i przedstawiciele praktyki gospodarczej: Rafał Świergal z MAN Bus Starachowice, Andrzej Sienkiewicz z Solaris Bus & Coach oraz Magdalena Przybyła, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Eksperci udzielali odpowiedzi na pytania, m.in. jak rozwijać ekologiczny transport, czy rozwój elektromobilności w polskich miastach ma się sprowadzać wyłącznie do zakupu autobusów z napędem elektrycznym, jak europejskie metropolie chronią klimat przed nadmiarem spalin. – Szkicowo zasygnalizowane we wprowadzeniu do dyskusji kwestie, dzięki stawianym pytaniom zostały szczegółowo rozwinięte przez ekspertów – wyjaśnił prowadzący tę debatę dr Stanisław Ejdys z PWSZ w Koninie. Podkreślił, że w podsumowaniu spotkania wszyscy zgodzili się z tezą, że wyzwania, przed jakimi stoją miasta, to pogodzenie rozwoju gospodarczego i potrzeb komunikacyjnych z poprawą jakości życia mieszkańców, ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. I dodał: – Niezbędna jest tu szeroka edukacja całego społeczeństwa. 

Konińskie Forum Transportowo-Logistyczne odbyło się 21 października. Zorganizowała Katedra Nauk Ekonomicznych PWSZ w Koninie.

aria

forum logotypy

Forum otwarcie wydarzenia
Przemówienie Rektora podczas forum
uczestnicy forum
Uczestnicy na forum transportowo-logistycznym
Forum transportowo-logistyczne
Widok sceny podczas forum
Uczestnicy forum transportowo-logistycznego
Debata specjalistów podczas forum
debata podczas forum