fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

„Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne”, wydawane od 2015 roku przez PWSZ w Koninie czasopismo naukowe, pozytywnie przeszło ocenę i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Jak informuje Zespół Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International, wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) dla KSSE za rok 2020 wynosi 84.26.

ICI Journal Master List to międzynarodowa baza indeksowania czasopism naukowych, która ocenia je od prawie 20 lat. Warunkiem indeksacji jest wielowymiarowa pozytywna ocena oparta na ponad 100 kryteriach. Wynik oceny w tej bazie jest miarą oddziaływania czasopisma. Wskazuje, jak szybko można osiągnąć cel, czyli poprawę cytowalności artykułów. Im wyższa wartość ICV, tym większe prawdopodobieństwo, że czasopismo w przyszłości zwiększy wskaźnik cytowań publikowanych artykułów, będzie otrzymywać wyższe oceny w ramach przeprowadzanych ocen czasopism, zdobędzie więcej ciekawych manuskryptów o dużym potencjale zauważenia przez środowisko naukowe, przyciągnie uznanych autorów i recenzentów. Wszystko to pomaga budować markę czasopisma, zwiększa jego prestiż, a także wspiera jego promocję.

„Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar ‘wielowarstwowy’, czyli nie zamykamy się np. na określonej metodologii czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów” – tak wyjaśnia na stronie internetowej czasopisma pobudki jego powołania i prowadzenia redaktor naczelny KSSE – dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. PWSZ w Koninie.

aria