fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

„Razem możemy więcej” to nazwa wolontariackiej organizacji studenckiej, która w listopadzie zawiązała się na naszej uczelni. – Zależy nam na aktywnym pomaganiu ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wspieraniu osób z niepełnosprawnościami – mówi Izabela Tomaszewska, przewodnicząca Zarządu Wolontariatu Studenckiego, studentka III roku resocjalizacji.

– Studenci sami przyszli z tym pomysłem, chcieli wspólnie, właśnie razem, nieść pomoc – podkreśla kierownik Katedry Nauk Społecznych dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. PWSZ w Koninie i opiekunka nowego koła. – Takie działania związane są z jednej strony z działalnością pomocową, a z drugiej wiążą się nierozerwalnie z kształtowaniem świadomego i aktywnego społeczeństwa – wyjaśnia. Według prof. Przybyszewskiej tylko człowiek wrażliwy, otwarty na potrzeby innych może być dobrym pracownikiem resocjalizacyjnym i pedagogiem. – Uważam, że to naturalna potrzeba ludzi, którzy chcą pracować w tym zawodzie – dodaje.

Pierwsze kroki wolontariusze podjęli już w listopadzie. – Zaczęliśmy od pracy przy dokumentacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie – wyjaśnia Iza Tomaszewska.

Wśród głównych celów statutowych studenckiego wolontariatu jest poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z kreatywnym rozwiązywaniem problemów natury społecznej, organizowanie akcji charytatywnych, współpraca z instytucjami pomocowymi i wymienione wcześniej niesienie pomocy ludziom w potrzebie. – Chcemy jednocześnie promować zachowania prospołeczne – zaznacza przewodnicząca koła. Jego zarząd, do którego weszły również studentki Weronika Kantyka (zastępca), Daria Szymańska (skarbnik) i Marcelina Łętowska (członkini), zamierza także inicjować działania naukowe, warsztaty, konferencje i dyskusje. Jeśli chodzi o źródła dofinansowania, wolontariusze liczą na wsparcie uczelni, darowizny i sponsorów.

aria