fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Od października studenci naszej uczelni mogą korzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Pandemia i związane z nią ograniczenia, jak chociażby nauczanie zdalne, spowodowały, że młodzi ludzie borykają się z coraz większymi problemami natury psychicznej. Wyjściem naprzeciw tym trudnościom było powołanie przez Rektora PWSZ w Koninie zespołu ds. doradztwa oraz wsparcia psychologicznego, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu psychologii, psychoterapii, pedagogiki specjalnej: mgr Artur Cygan - pedagogika specjalna, dr Edyta Łoboda-Świątczak - psychologia, dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. PWSZ - psychoterapia, terapia osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Członkowie zespołu oprócz dyżurów (wsparcia i pomocy psychologicznej) realizują warsztaty z zakresu pedagogiki, a także szeroko rozumianej psychologii i psychoterapii. Do tej pory odbyły się cztery warsztaty prowadzone przez prof. Jakuba Bartoszewskiego „Lęk uogólniony - czy może nas ograniczyć?” i przez dr Edytę Łobodę-Świątczak „Czym katar różni się od depresji ?”.

Studenci mają możliwość wyboru tematów oraz osób prowadzących. Na warsztaty można zapisać się wchodząc w aplikacę MS Teams, odszukując tam zespół „Wsparcie psychologiczne” następnie osobę prowadzącą i wysłanie zgłoszenia.

Poniżej propozycje kolejnych tematów warsztatowych:

dr Edyta Łoboda-Świątczak

„Psychologiczne skutki pandemii, czyli co oni o mnie pomyślą?" — podjęcie tematu lęku społecznego, braku pewności siebie, obaw przed wejściem w nową grupę (np. studencką) w wyniku przymusowej izolacji spowodowanej pandemią Covid-19.

„Jedno piwo nie zaszkodzi — kilka słów o naturze uzależnienia” — przybliżenie psychologicznych mechanizmów uzależnień. Obalenie mitu odporności na uzależnienie, a także poruszenie kwestii współuzależnienia i radzenia sobie z problemem uzależnienia osoby bliskiej.

„Czy stres może nas zniszczyć?” — poruszenie tematyki stresu i sposobów radzenia sobie w sytuacjach długotrwałego lub krótkotrwałego obciążenia psychicznego (np. stresu przedegzaminacyjnego). Pokazanie neuropsychologicznych mechanizmów stresu i podanie konkretnych strategii radzenia sobie z napięciem.

dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. PWSZ

„Asertywność — budowa poczucia własnej wartości w dobie pandemii” — poszerzenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie oraz poznanie prawidłowych mechanizmów zachowań asertywnych.

„Relacje — czym są?” — podniesienie umiejętności odnoszących się do budowania relacji międzyludzkich.

mgr Artur Cygan

„Zasady organizacji czasu wolnego” — rozszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z organizacją czasu wolnego w zakresie: wypoczynku, rozrywki, dobrowolnej działalności, rozwoju osobistego.

„Zasady efektywnego uczenia się” — poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z procesem uczenia się i zapamiętywania w zakresie: organizacji otoczenia, określenia czasu nauki, podnoszenia motywacji, metod uczenia się.

          

Zapraszam do czynnego udziału.