fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Debata i dyskusja dotycząca postawy studentów wobec działalności w studenckich kołach naukowych była głównym celem ogólnopolskiego spotkania online, które 25 stycznia zorganizował Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie. 

Punktem wyjścia do dyskusji były krótkie prezentacje działalności zaproszonych do udziału SKN-ów z Państwowej Uczelni Zawodowej (PUZ) w Ciechanowie, Kujawskiej Szkoły Wyższej (KSW) we Włocławku, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej (PWSTE) w Jarosławiu i oczywiście z naszej uczelni.

Po nich dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. PWSZ w Koninie i opiekunka SKN Pegaz, wyjaśniła, jak należy rozumieć termin „postawa”: – Na podstawie różnych definicji można przyjąć, że to względnie trwała dyspozycja jednostki wobec pewnej rzeczy, obiektu, procesu, fragmentu rzeczywistości, obejmująca przynajmniej trzy komponenty: poznawczy, emocjonalny i behawioralny.

Dlatego studenci, którzy podjęli się przeprowadzania badań wśród koleżanek i kolegów w różnych ośrodkach akademickich, musieli z nich wyciągnąć wnioski, by odpowiedzieć na pytania: Jaką wiedzę posiadają badani na temat funkcjonujących kół naukowych? Jaki stosunek emocjonalny przejawiają respondenci wobec tego typu działalności naukowej? Jak przejawia się zaangażowanie studentów w działalność kół naukowych?

Podczas spotkania przedstawiły je m.in. Andżelika Mikołajczyk ze Studenckiego Koła Ekonomii PUZ w Ciechanowie, Agnieszka Wyszatycka ze Studenckiego Koła Pedagogicznego „Persona” z KSW we Włocławku oraz dr Alicja Kłos, opiekunka naukowa Studenckiego Koła Naukowego Pracy Socjalnej PWSTE w Jarosławiu. Całościowego podsumowania dokonali Weronika Kantyka, Aureliusz Wybrański i Martyna Szczepańska z Koła Młodych Pedagogów i SKN Pegaz PWSZ w Koninie.

aria

debata studnecka 4
debata studnecka
debata studnecka 3