fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

„Resocjalizacja w perspektywie edukacyjnej, prewencyjnej i profilaktycznej – wymiar teoretyczny i praktyczny” to hasło konferencji przygotowanej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. – Odbywa się w pierwszym dniu funkcjonowania Akademii Nauk Stosowanych w Koninie – podkreśliła podczas jej otwarcia dr Anna Stolarczyk-Gembiak, dziekan tego wydziału. Jednak nie tylko to pierwszeństwo dodało wagi temu wydarzeniu – zapewnili ją zaproszeni goście.

W pierwszej sesji konferencji 20 prelegentów, zarówno teoretyków jak i praktyków, wygłosiło referaty, w których poruszyli szerokie spektrum tematów i problemów społecznych. Wystąpienia pracowników Sądu Rejonowego w Koninie rozpoczęła wiceprezes Kinga Śliwińska-Buśkiewicz, która mówiła o rozwodzie i jego konsekwencjach, Tomasz Cieślak, przybliżył temat mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów, a Aleksandra Kordylewska przedstawiła najważniejsze zadania w pracy kuratora sądowego. Pracownicy zakładów wychowawczych i penitencjarnych mówili o pracy policji, funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, przestępczości nieletnich, o programach resocjalizacyjnych i przemocy domowej.

Zauważone i komentowane przez słuchaczy było wystąpienie Mariusza Zajączkowskiego, wychowawcy w Schronisku dla Nieletnich w Szczecinie, o innowacyjnych metodach resocjalizacyjnych opartych na pasjach wychowawcy. Jako przykład posłużyło prowadzone przez prelegenta koło terrarystyczne. Weronika Kantyka, studentka III roku: – Dowiedzieliśmy się o gatunkach węży, o łączeniu tych gatunków, ale przede wszystkim o pasji wychowawcy, który zaraża nią swoich wychowanków – przyznała. Jej kolega z roku Aureliusz Wybrański dodał: – Jest to jedyna placówka w Polsce, która podjęła się takiego wyzwania, uczy odpowiedzialności, sumienności oraz z pewnością pobudza wyobraźnię i chęć poszerzania horyzontów.

Ze szczególną uwagą studenci przysłuchiwali się dr hab. Marioli Głowackiej, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. MUP w Płocku, autorce referatu „Teleporady jako forma zabezpieczenia zdrowotnego jednostki”. Uznali go za bardzo aktualny i wielu z nich powtarzało, że taka forma jest koniecznością we współczesnym świecie, dlatego warto ją znać i potrafić z niej korzystać.

Poruszenie wśród młodych pedagogów wywołało wystąpienie dr. Adriana Pachciarza z UMK w Toruniu „Prawa człowieka jako rdzeń naszej wolności. Refleksje oraz wyzwania przyszłości”. Prawnik przypomniał zebranym, że prawa człowieka wywalczono na przestrzeni wieków, ale ciągle, dzień po dniu trzeba stać na ich straży, żeby nikt ich ludziom nie odebrał. – To wystąpienie, które należy szczególnie docenić w dobie współczesnego konfliktu wojennego na Ukrainie – uznały Marta Pacanowska i Dominika Piguła, studentki III roku resocjalizacji. Inny w uczestników zauważył: – Tematyka praw człowieka od zawsze stanowiła podstawę istniejących praw na świecie. Szczególnie teraz kluczowa wydaje się kwestia ochrony tych praw, które są tak brutalnie gwałcone tuż za naszą granicą.

W drugiej części sesji, zatytułowanej „Inspiracje studenckie o resocjalizacji”, nastąpiła zamiana ról – teraz to studenci wygłaszali referaty. Otrzymali możliwość zaprezentowania własnej działalności badawczej, podzielenia się swoimi zainteresowaniami naukowymi i społecznymi na forum wybitnych naukowców, ludzi z dużym doświadczeniem zawodowym i kolegów. – To właśnie ten punkt widzenia młodych, którzy są zanurzeni w kulturę popularną i społeczną rzeczywistość. On często umyka reszcie społeczeństwa, a jest bardzo ważny i niezwykle wartościowy. Ta nowa perspektywa stanowi ważne dopełnienie głosu teoretyków i praktyków z obszaru resocjalizacji – wyjaśniła dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. ANS w Koninie, organizatorka konferencji.

Przykładem wrażliwości na współczesne problemy było wystąpienie Patrycji Wilczak z Collegium Balticum w Stargardzie, zatytułowane „Czy youtuberzy i influencerzy potrzebują resocjalizacji?”, w którym naświetliła popularny wśród dzieci i młodzieży fenomen influencerów i patoyutuberów oraz zagrożenia, jakie niesie. Krystyna Bursztyka i Bożena Stanuch z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu mówiły o znaczeniu i roli superwizji w pracy pracownika socjalnego. Niezwykle interesująca była część poświęcona cnotom, jakimi powinien odznaczać się pracownik socjalny.

Ostatnie dwa referaty przedstawili studenci SKN „Pegaz” z ANS w Koninie. Pierwszy, „Agresja i przemoc. Korelacja agresji z uzależnieniem od urządzeń elektronicznych. Choreoterapia i jej związek z dziecięcą agresją”, poruszał wielowątkową problematykę agresji w świetle uzależnienia m.in. od komputerów. Wątek choreoterapii, czyli terapii przez taniec odnosił się do jej form i zalet. Drugi nosił tytuł „Wolontariat w służbie drugiemu człowiekowi”, przygotowali je Weronika Wargacka i Dawid Sławiński.

– Studenci wszystkich kierunków z zakresu nauk społecznych brali udział w konferencji i niewątpliwie każdy z nich wyniósł wiele pożytecznych wskazówek dla siebie, również w zakresie przyszłej pracy zawodowej. Podkreślę, że uczestniczyło w niej w ciągu dnia konferencyjnego od 155 do 175 osób. Niezwykle cenny wymiar aplikacyjny tej konferencji znajdzie potwierdzenie w indywidualnym doświadczeniu i działaniu każdego studenta – tak debatę teoretyków i praktyków, która odbyła się 1 marca, podsumowała dr Anna Stolarczyk-Gembiak.

Małgorzata Sikorska

konferecnaj resocjalizacja 4
konferencja resocjalizacja 2
konferencja resocjalizacja 1