fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

20 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy ANS w Koninie, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat jest naszym partnerem. W 2017 roku podpisaliśmy umowę, dzięki której pracownicy tej instytucji wspierali naszą uczelnię swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach projektu „Ubezpieczenia społeczne — edukacja z ZUS”, który skierowany był głównie do studentów kierunku finanse i rachunkowość.

Obecna umowa jest podstawą do realizacji projektu „Akademia Ubezpieczeń Społecznych” dedykowanego studentom studiów I i II stopnia, uczestnikom studiów podyplomowych, a także pracownikom obydwu instytucji, czyli ZUS i ANS w Koninie. Przedsięwzięcie to ma na celu współpracę partnerską w zakresie działalności dydaktycznej oraz realizacji wspólnych działań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dzięki temu porozumieniu specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą prowadzili wykłady, szkolenia i konsultacje z zakresu ubezpieczeń społecznych dla naszych studentów i pracowników, zarówno naukowych jak i administracji. Będziemy współorganizować konferencje i inne wydarzenia naukowe i promocyjne. W ramach tego projektu nasi pracownicy dydaktyczni zdobędą możliwość publikowania artykułów w punktowanym kwartalniku naukowym „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”. Porozumienie umożliwi także studentom ANS w Koninie odbywanie staży i praktyk w siedzibie ZUS.

Koordynatorem projektu ze strony ZUS jest Anna Kołodziejczak, pracownik Wydziału Organizacji i Analiz w II Oddziale w Poznaniu, natomiast ze strony ANS w Koninie dr Agnieszka Szymankowska.