fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

– Po raz pierwszy w historii możemy wydostać się spod wpływów Rosji – mówił z przekonaniem dr hab. nauk prawnych Ołeksandr Sotuła, prof. zw. z Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego, podczas spotkania ze studentami ANS w Koninie i uczniami III LO w Koninie.

Spotkanie rozpoczął dr Mirosław Żywiołowski z Katedry Nauk Społecznych, która je zorganizowała. W swoim wykładzie połączonym z prezentacją „Geneza wojny w Ukrainie i stan obecny” przedstawił kluczowe dla Ukrainy daty, m.in. 1596 – unia brzeska, 1648 – powstanie Chmielnickiego, 1918-1920 – proklamacja i lata niepodległości, 2004 – pomarańczowa rewolucja. Omówił sytuację ekonomiczną sprzed wojny (dane z marca tego roku), wskazał najbogatsze (wschodnie i południowe) obwody, które dają więcej pracy i lepiej płacą. Duży wpływ na to mają zasoby naturalne i żyzne gleby: Ukraina to jeden z największych eksporterów kukurydzy (4 miejsce) i pszenicy na świecie. Mówił również o wewnętrznym podziale Ukrainy, etniczno-językowym zróżnicowaniu. O obecnej sytuacji dotyczącej walk, o terenach pozostających pod kontrolą Rosji oraz o obronie Mariupola.

Prof. Sotuła swoje wystąpienie „Konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą: opinia umiarkowanego Ukraińca” rozpoczął od porównania Rosji i Ukrainy: – Główna różnica polega na tym, że nasze społeczeństwo, nie całe, ale znaczna część, jest samoorganizującą się i samomobilizującą siłą. A większość rosyjskiej armii to drewniana sowiecka hierarchia – wyjaśniał. – Nas, którzy nie zakończyliśmy przygotowań do wojny, zaatakował nieprzygotowany do niej wróg – tak ocenił stopień gotowości kraju do wojny. To ostatnie zdanie może być odpowiedzią na inne pytanie, które sam zadał wykładowca: Dlaczego Rosja nie wygrywa? Zastanawiał się też, czy można było zapobiec tej agresji, w jakim punkcie jest Ukraina teraz, co z korupcją i poczuciem bezpieczeństwa oraz zaufania do państwa.

Sporą część wypowiedzi poświęcił nowemu pojęciu „raszyzm”, pod którym kryje się rosyjska odmiana faszyzmu, polityczna ideologia i praktyka społeczna oparta na ideach „specjalnej misji cywilizacyjnej”.

Wykład o sytuacji swojego kraju podsumował tak: – Znajdujemy się w wyjątkowym momencie w historii, ponieważ po raz pierwszy od czasu pojawienia się tego moskiewskiego królestwa, możemy wydostać się spod jego wpływów. Naprawdę możemy zrzucić kajdany. Jest to równoznaczne ze zniesieniem niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, pokonaniem nazizmu w Europie. To początek nowej ery, która otwiera zupełnie inną perspektywę historyczną.

Wykłady odbyły się 18 maja.

aria

wykład o Ukrainie
wykład o Ukrainie  2
wykład o Ukrainie  3
wykład o Ukrainie  4
wykład o Ukrainie  5
wykład o Ukrainie  6