fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, prowadzonego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych ANS w Koninie.

W swojej opinii, wydanej 19 maja 2022 r., PKA stwierdza, że „proces kształcenia realizowany w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie umożliwia studentom kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym”.

Następna ocena programowa tego kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.

Uchwała nr 359/2022 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 maja 2022 r.