fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Edukacja alternatywna była motywem przewodnim forum dyskusyjnego, które odbyło się 1 czerwca w Bibliotece im. prof. Mariana Walczaka ANS w Koninie. I to właśnie od prób dookreślenia pojęcia „alternatywności” w kontekście edukacyjnym rozpoczęło spotkanie moderowane przez Kamilę Jakimowicz z Akademii Junior i Marcina Olejniczaka z ANS w Koninie

Uczestnicy, a wśród nich, bibliotekarze, nauczyciele, pracownicy ANS w Koninie oraz studenci z SKN „Wizja”, dyskutowali na temat szkoły i jej miejsca w społeczeństwie, jej zadań, funkcjonalności i dysfunkcjonalności (w tym – anachroniczności) na tle aktualnych wyzwań – kulturowych, cywilizacyjnych, technicznych, politycznych itd. Porównywano także koncepcje szkoły tradycyjnej z ideami przyświecającymi organizacji placówek alternatywnych.

Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym Dniu Dziecka i znaczna jego część obejmowała omówienie aktualnego statusu dziecka w szkole, jego praw, a także uznawanych przez nauczycieli wizji – koncepcji dziecka (człowieka), na bazie których nauczyciele wchodzą w relacje z uczniami.

Niezwykle cenne poznawczo okazały się autobiograficzne wypowiedzi studentów na temat „szkolnej codzienności”, zwłaszcza te, które związane były z relacjami ówczesnych uczniów z nauczycielami. Oprócz krytycznych głosów – wspomnień dotyczących różnych wymiarów przemocy symbolicznej mającej miejsce w szkole, poczuciem niesprawiedliwości i odczuciami związanymi z opresyjnością systemu oświatowego, pojawiły się wypowiedzi budujące, wskazujące na istnienie w szkole nauczycieli, którzy chcą i potrafią wspierać ucznia, inspirować dbając o jego i własną podmiotowość. W odczuciu uczestników debaty to właśnie nauczyciele mogą być tymi, którzy powinni inicjować zmiany w szkole, dążąc ustawicznie do budowania edukacyjnej wspólnoty opartej na wartościach humanistycznych i pozytywnej antropologii dziecka

Podczas spotkania, za sprawą Kamili Jakimowicz, była okazja do zapoznania się ze specyfiką dotyczącą tworzenia i prowadzenia niepublicznej placówki edukacyjnej (przedszkola, szkoły językowej, edukacji domowej).

Pierwsze forum pod hasłem „Edukacja alternatywna – idee i realizacje” to wspólna inicjatywa Akademii Junior i ANS w Koninie. Realizacja drugiej edycji, z większym zaangażowaniem środowiska nauczycielskiego, planowana jest w październiku tego roku.

Edukacja alternatywna
Edukacja alternatywna  2
Edukacja alternatywna  3