fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

- Cieszę się, że wspólnie podejmowany wysiłek przez uczelnie członkowskie przynosi efekty. Ważne, że Związek się rozwija i współdziała dla dobra wielkopolskich publicznych uczelni zawodowych – podkreślił podczas posiedzenia Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych (ZWPUZ) jego przewodniczący, dr hab. Artur Zimny, prof. ANS. 

Rektorzy, których gościł dr hab. Artur Zimny, prof. ANS, przewodniczący Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, omówili rzeczowo-finansowe sprawy Związku, wynikające z corocznych obowiązków sprawozdawczych. Podczas obrad jednogłośnie podjęto stanowisko, że funkcję przewodniczącego Związku na najbliższe dwa lata akademickie powierza się dr. Januszowi Pole, prof. PWSZ, rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana A. Komeńskiego w Lesznie.

Tego samego dnia, w pełnym składzie reprezentantów Rady ZWPUZ – rektorów, prorektorów kanclerzy, wybranych pracowników dydaktycznych i administracyjnych oraz przewodniczących Samorządów Studenckich, odbyło się posiedzenie Rady Związku. Członkowie wysłuchali sprawozdania przewodniczącego z działalności organizacji za rok akademicki 2021/2022. Ważnym punktem dyskusji było zasygnalizowanie przez rektorów aktualnych problemów i kolejnych wyzwań, przed którymi stoją uczelnie. Nie zabrało merytorycznej dyskusji o planach i zamierzeniach organizacji. Przedstawiciele uczelni z Gniezna, Kalisza, Konina, Leszna i Piły wymienili się pomysłami i inicjatywami, które ich zdaniem przyczynią się do współdziałania między instytucjami. Dodatkowo podjęto kilka uchwał między innymi w sprawie zaopiniowania powołania Rady Naukowej Wydawnictwa ZWPUZ. Podstawowym celem Rady Wydawnictwa, której Redaktorem Naczelnym - Koordynatorem został prorektor z ANS w Gnieźnie dr inż. Krzysztof Danielewicz, jest wydawanie i rozpowszechnianie prac naukowych, materiałów informacyjnych oraz innych opracowań służących potrzebom i rozwojowi członków Związku.

Po obradach Prezydium i Rady ZWPUZ, które odbyły się 27 czerwca br. w Akademii Nauk Stosownych w Koninie, rektorzy dr Janusz Poła, prof. PWSZ (Leszno), dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS (Piła), prorektor dr inż. Krzysztof Danielewicz (Gniezno), prorektor dr Tatiana Manasterska, prof. AK (Kalisz) oraz reprezentanci poszczególnych uczelni wchodzących w skład Związku udali się pod przewodnictwem gospodarzy na zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz pracowni kosmetologii, wizażu i stylizacji.

obrady członków Związku
obrady członków ZWPUZ w sali Panoramicznej Konin
obrady członków ZWPUZ
Prezydium Rady ZWPUZ na posiedzeniu Rady ZWPUZ w Koninie
Rektorzy na obradach Prezydium ZWPUZ
wystąpienia Rektorów podczas posiedzenia Rady
zdjęcie czlonków Rady ZWPUZ
zwiedzanie sal medycznych
zwiedzenia sali kosmetologii ANS w Koninie