fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Pięć pierwszych klas w programie „Klasa akademicka”, które od października rozpoczną zajęcia z naszą uczelnią, to efekt porozumień podpisanych przez Akademię Nauk Stosowanych w Koninie i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.

Nad trzema z tych klas – technik ekonomista, technik handlowiec i technik logistyk – opiekę merytoryczną roztoczy Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, a nad klasami licealnymi – bezpieczeństwo wewnętrzne oraz resocjalizacja – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Współpraca w ramach „Klasy akademickiej” obejmuje udział najzdolniejszych uczniów CKU w pracach studenckich kół naukowych, w zajęciach prowadzonych na uczelni lub on-line, a także w prezentacjach i wykładach otwartych, przygotowanych właśnie z myślą o nich.

Korzyści dla uczestników projektu to przede wszystkim rozwijanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, ale także rozwijanie umiejętności samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy, określania priorytetów służących realizacji zadań oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i współdziałania w zespole.

Program „Klasa akademicka” jest prowadzony przez uczelnię od 2014 r. z myślą o uczniach szkół średnich naszego regionu. To jeden z głównych punktów współpracy ANS w Koninie z otoczeniem społecznym i gospodarczym. W październiku zeszłego roku zajęcia w tym programie rozpoczęło również pięć klas z czterech konińskich placówek: z I LO – klasa – języki obce w mediach, z CKU – klasa – bezpieczeństwo wewnętrzne, z ZS im. Kopernika – klasa – finanse i rachunkowość, a z ZSGE – dwie klasy – spedytor oraz mechanika i budowa maszyn.

Najnowsze porozumienia podpisano 30 września 2022 r. Dla klas licealnych będą obowiązywały do końca czerwca 2026 r., a technicznych rok dłużej.

aria

Nowe klasy akademickie 2
Nowe klasy akademickie 4
Nowe klasy akademickie