fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Debaty dotyczące zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz wyzwań dla systemu akredytacyjnego w kontekście dynamicznych zmian w szkolnictwie wyższym wypełniły Forum Jakości 2022. Seminarium odbyło się w ramach jubileuszu 20-lecia działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. byli i obecni członkowie PKA, przedstawiciele konferencji rektorów: KRASP, KRePUZ i KRAUM, a także MEiN oraz Rady Głównej NiSW. KRePUZ, czyli Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych reprezentował dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor ANS w Koninie.

Na każdą z debat składały się dwa panele dyskusyjne. W pierwszym, poświęconym celom strategicznym Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, uczestniczył m.in. rektor Artur Zimny. W dyskusji padły pytania, czy jakość można zadekretować i jaki jest wpływ dotychczasowych reform szkolnictwa na osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uczelni, czy masowość jest lepsza od elitarności, a także czy to dobrze, że tak wielu studentów studiów dziennych pracuje w czasie studiów? Rozważano również jaka jest przydatność na rynku pracy wiedzy zdobytej na uczelni.

Pozostałe debaty poświęcono jakości kształcenia jako wyznacznikowi konkurencyjności uczelni na polskim i globalnym rynku edukacyjnym oraz zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia podczas utrzymującego się dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów tworzonych i prowadzonych przez uczelnie.

Organizatorami forum, które odbyło się 27 października w Warszawie, były Polska Komisja Akredytacyjna oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.


aria