fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Deklaracja dostępności

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademia Nauk Stosowanych w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyną Krokos.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 249 72 55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie
 • Adres: ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 249 72 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dydaktyczny przy ul. Przyjaźni 1

 1. Budynek główny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie położony przy ul. Przyjaźni 1, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

 2. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w windę, sanitariaty, podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ruchome drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

 4. Przy budynku głównym Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie nie posiada tłumacza języka migowego.

Budynek dydaktyczny przy ul. Wyszyńskiego 3c

 1. Budynek dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie położony przy ul. Wyszyńskiego 3c, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

 2. Korytarze, schody oraz platforma schodowa znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w platformę schodową oraz ruchome drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

 4. Przy budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie nie posiada tłumacza języka migowego.

Biblioteka przy ul. Wyszyńskiego 3c

 1. Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Koninie położona przy ul. Wyszyńskiego 3c, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępna
  w godzinach urzędowania.

 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Znajduje się natomiast stanowisko komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem dla osób niedowidzących.

 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w sanitariaty, ruchome drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Zasoby biblioteki zlokalizowane są na parterze budynku, co umożliwia korzystanie z zasobów przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu.

 4. Przy bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Koninie nie posiada tłumacza języka migowego.

Dom Studenta nr 2 przy ul. Wyszyńskiego 3c

 1. Dom Studenta nr 2 położony przy ul. Wyszyńskiego 3c, nie posiada barier architektonicznych i jest dostępny dla jego mieszkańców.

 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Na parterze budynku, zlokalizowane są pokoje oraz sanitariaty dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

 4. Przy Domu Studenta nr 2 zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Dom Studenta nr 2 nie posiada tłumacza języka migowego.

Budynek dydaktyczny przy ul. Wyszyńskiego 35

 1. Budynek dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie położony przy ul. Wyszyńskiego 35, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

 2. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w windę, podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Na parterze budynku, zlokalizowane są sanitariaty dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

 4. Przy budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie nie posiada tłumacza języka migowego.

Budynek dydaktyczny przy ul. Popiełuszki 4

 1. Budynek dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie położony przy ul. Popiełuszki 4, w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne uczelni nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

 2. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
  i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w windę, podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz drzwi wejściowe dostosowane
  do przejazdu wózka inwalidzkiego.

 4. Przy budynku głównym Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane
  i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie nie posiada tłumacza języka migowego.

Dom Studenta nr 1 przy ul. Popiełuszki 4

 1. Dom Studenta nr 1 położony przy ul. Popiełuszki 4, nie posiada barier architektonicznych i jest dostępny dla jego mieszkańców.

 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Na parterze budynku, zlokalizowane są pokoje oraz sanitariaty dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

 4. Przy Domu Studenta nr 1 zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Dom Studenta nr 1 nie posiada tłumacza języka migowego.

Centrum Wykładowo-Dydaktyczne przy ul. Popiełuszki 4

 1. Centrum Wykładowo-Dydaktyczne położone przy ul. Popiełuszki 4, nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępne w godzinach urzędowania.

 2. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 3. Dostosowanie w/w obiektu wyraża się w jego wyposażeniu w windę, sanitariaty oraz drzwi wejściowe dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

 4. Przy budynku zlokalizowany jest parking gdzie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Centrum Wykładowo-Dydaktyczne nie posiada tłumacza języka migowego.