fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Studia II stopnia

Kompetentny menedżer, niezależnie od miejsca, w którym pracuje (w urzędzie, prywatnej firmie czy organizacji pozarządowej), powinien znać i rozumieć reguły funkcjonowania nie tylko gospodarki rynkowej, ale również administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Z tego powodu kierunek Gospodarka i administracja publiczna (GAP) obejmuje zagadnienia związane z ekonomią, prawem, administracją i zarządzaniem. Poznanie tych czterech perspektyw wyposaża naszych absolwentów w kompetencje, które są bardzo cenione przez pracodawców. Studia te, zamiast zawężać pole wyboru, otwierają przed studentami bardzo wiele możliwości.

Specjalności:

 • rachunkowość i finanse publiczne,
 • administracja i zarządzanie kryzysowe.

Warto studiować na kierunku Gospodarka i administracja publiczna, ponieważ:

 • sektor publiczny odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnej gospodarce, co powoduje potrzebę kształcenia osób wszechstronnie przygotowanych do pracy w tym sektorze,
 • studia na kierunku GAP dostarczają wiedzy i umiejętności, dzięki którym możliwe jest sprawne poruszanie się na styku biznesu i administracji publicznej,
 • program kształcenia studentów ukierunkowany jest na przekazanie nie tylko podstaw wiedzy teoretycznej, lecz nade wszystko wiedzy praktycznej,
 • gwarantujemy profesjonalnie przygotowane zajęć przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków zatrudnionych w sektorze publicznym.

Studia na kierunku GAP pozwolą Ci:

 • zdobyć wiedzę o społecznych i gospodarczych funkcjach samorządów terytorialnych oraz o podmiotach gospodarki publicznej,
 • zrozumieć wzajemne oddziaływanie sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
 • zdobyć umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu administracji publicznej oraz wykorzystywania narzędzi elektronicznych w administracji publicznej,
 • nawiązywać kontakty z jednostkami administracji publicznej i współpracującymi z nimi przedsiębiorstwami.

Perspektywy zatrudnienia:

Kierunek gospodarka i administracja publiczna przygotowuje przyszłych pracowników administracji rządowej i samorządowej, gospodarki komunalnej, a także – w zależności od wybranej specjalności – komórek odpowiedzialnych za gospodarkę i sprawozdawczość finansową oraz zamówienia publiczne lub realizujących zadania z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego.

 

 

studenci kierunku gospodarka i administracja publiczna