fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Zagrożenia i wyzwania współczesnego świata oraz złożona sytuacja polityczna skłaniają do kształcenia kadry odpowiednio wyszkolonej w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ukończenie tego kierunku umożliwia stabilne i pewne zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej oraz rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa. 


Specjalności:

 • bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych,
 • formacje umundurowane i uzbrojone,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. 

 

 Studiując bezpieczeństwo wewnętrzne, możesz liczyć na:

 • interdyscyplinarny, bogaty i ciekawy program studiów wybiegający poza standardowo wymagane przedmioty (np. warsztaty komunikowania, negocjacji i mediacji),
 • zajęcia w jednostkach straży pożarnej, policji, agencjach ochrony osób i mienia oraz na strzelnicy,
 • kadrę doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców akademickich oraz praktyków,
 • kształcenie dostosowane do potrzeb pracodawców.


Perspektywy zatrudnienia:

 • policja,
 • siły zbrojne,
 • służba więzienna,
 • służba celna,
 • straż graniczna,
 • straż pożarna,
 • agencje detektywistyczne,
 • agencje ochrony,
 • formacje obrony cywilnej.


Przygotujemy Cię do:

 • pracy zawodowej w strukturach obronnych administracji państwowej i organizacji samorządowych, 
 • realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną w specjalistycznych służbach, inspekcjach, strażach i innych placówkach,
 • identyfikowania i analizowania zagrożeń występujących w sytuacjach kryzysowych.

 

studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne