fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Studia na kierunku filologia obejmują studia licencjackie (I stopień) i magisterskie (II stopień) w zakresie filologii angielskiej. Umożliwiają one nabycie wiedzy i umiejętności językowych na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników oraz przygotowują do pracy głównie w charakterze lektora i nauczyciela oraz tłumacza języka angielskiego. Absolwent może ponadto podjąć pracę w instytucjach, firmach i urzędach, w  których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.  


Moduły wybieralne na studiach I-go stopnia:

W ramach obowiązującego programu studiów studenci wybierają począwszy od III-go semestru jeden z dostępnych modułów wybieralnych:

 • filologia angielska z językiem hiszpańskim w turystyce
 • filologia angielska z językiem niemieckim handlowym
 • filologia angielska z przygotowaniem lektora w komunikacji interkulturowej
 • filologia angielska z tłumaczeniem specjalistycznym

 Absolwent filologii I-go stopnia:

Student, który ukończył studia I-go stopnia,

 • zna język angielski na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
 • posiada gruntowną wiedzę z  zakresu wybranego modułu wybieralnego
 • jest przygotowany do wykonywania tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, 
 • jest przygotowany do prowadzenia negocjacji biznesowych w  języku angielskim, 
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach, firmach i urzędach, w  których wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego,
 • jest ponadto przygotowany do nauczania języka angielskiego.

 

Moduły wybieralne na studiach II-go stopnia:

W ramach obowiązującego programu studiów studenci wybierają począwszy od I-go semestru jeden z dostępnych modułów wybieralnych:

 • dydaktyka
 • translacja

Perspektywy zatrudnienia:

 • nauczyciel języka angielskiego
 • asystent tłumacza / tłumacz języka angielskiego
 • pracownik w podmiotach administracji publicznej i sektora prywatnego, prowadzący kontakty z partnerem zagranicznym,
 • pracownik w biurze współpracy z zagranicą

Dlaczego warto studiować filologię w ANS w Koninie?

 • program studiów odpowiada oczekiwaniom pracodawców na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy
 • studia mają charakter praktyczny: przewaga praktyki nad teorią,
 • priorytet kształtowania umiejętności i kompetencji
 • programy studiów spełniają kryteria profesjonalnego kształcenia i  jednocześnie praktycznego przygotowania do podjęcia pracy zawodowej
 • małe grupy gwarantują komfort pracy nad językiem
 • wykładowcy o dużym doświadczeniu praktycznym oraz z imponującym dorobkiem naukowym