fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Kierunki filologiczne przygotowują specjalistów, którzy posługują się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zależności od wybranej specjalności absolwenci bardzo dobrze operują także drugim językiem obcym.


Filologia angielska

Specjalności:

 • filologia angielska z językiem hiszpańskim/ niemieckim,
 • filologia angielska z kształceniem lektorów,
 • filologia angielska z językiem specjalistycznym,
 • filologia angielska z kulturoznawstwem.

Filologia germańska

Specjalności:

 • filologia germańska z językiem hiszpańskim,
 • filologia germańska z językiem specjalistycznym,
 • filologia germańska z komunikacją interpersonalną (od podstaw),
 • filologia germańska z kulturoznawstwem.

 Absolwent filologii:

 • zna język angielski/niemiecki na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika (C1),
 • posiada gruntowną wiedzę z  zakresu wybranej specjalności,
 • potrafi wykonywać tłumaczenia ogólne i specjalistyczne, 
 • jest przygotowany do prowadzenia negocjacji biznesowych w  języku angielskim/niemieckim, 
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach, firmach i urzędach, w  których wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego/niemieckiego,
 • jest ponadto przygotowany do nauczania języka angielskiego/niemieckiego.


Warto studiować filologię, ponieważ:

 • program studiów jest dopasowany do oczekiwań pracodawców na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy,
 • studia mają charakter praktyczny: minimum teorii, maksimum ćwiczeń praktycznych, 
 • obok przekazywanej wiedzy nacisk na kształtowanie umiejętności i kompetencji,
 • programy studiów spełniają kryteria profesjonalnego kształcenia i  jednocześnie praktycznego przygotowania do podjęcia pracy zawodowej,
 • małe grupy gwarantują komfort pracy nad językiem,
 • pracuje tu młoda, ale doświadczona, prężnie rozwijająca się kadra naukowo-dydaktyczna. 

Perspektywy zatrudnienia:

  • pracownik w podmiotach administracji publicznej i sektora prywatnego, prowadzący kontakty z partnerem zagranicznym,
  • pracownik w biurze współpracy z zagranicą,
  • asystent tłumacza,
  • po ukończeniu specjalności dla nauczycieli - nauczyciel z uprawnieniami do nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej.

studneci kierunku filologia