fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Możesz realizować swoje powołanie – być opiekunem i wychowawcą dzieci, młodzieży oraz osób, które potrzebują wsparcia. Jako profesjonalny doradca z kolei odkryjesz potencjał i pokażesz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego młodym ludziom oraz dorosłym, którzy ciągle szukają swojej drogi. Wiedza psychologiczna i pedagogiczna zdobyta na naszym kierunku będzie bezcenna w budowaniu dobrych relacji w rodzinie i w pracy. To szczególna misja – bezpiecznie przeprowadzić drugiego człowieka przez trudną codzienność i mieć osobisty konstruktywny wpływ na przemianę jego życia.


Oferowane specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (specjalność nienauczycielska),
 • doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska).

Warto studiować pedagogikę, ponieważ:

 • podkreślamy profil praktyczny studiów, ze szczególnym naciskiem na zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe i projektowe,
 • mamy doświadczoną kadrą dydaktyczną składającą się z  doskonałych wykładowców, cenionych przez studentów,
 • rozwijamy potencjał osobisty studenta, zachęcamy do aktywnego włączania się w działalność studenckich kół naukowych (np. Koła Młodych Pedagogów) oraz inne liczne przedsięwzięcia, pozwalające na samorealizację
 • dostosowujemy ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.

Perspektywy zatrudnienia:

 • żłobki, kluby dziecięce,
 • bursy, internaty,
 • schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe
 • świetlice: szkolne, środowiskowe,
 • ogniska wychowawcze,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy dziecka, pogotowia rodzinne, pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka,
 • instytucje wychowania pozaszkolnego, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
 • instytucje oświatowe zajmujące się doradztwem edukacyjno-zawodowym,
 • biura karier, agencje zatrudnienia, pośrednictwo pracy, działy personalne,
 • instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym i szkoleniami,
 • instytucje pozarządowe, instytucje oferujące doradztwo personalne.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie FB oraz obejrzenia i wysłuchania głosu naszych studentów:

 

 

studenci kierunku pedagogika