fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Języki obce w mediach i biznesie - studia I oraz II stopnia - to jedyny kierunek w Polsce łączący praktyczną naukę 3 języków obcych jednocześnie z wiedzą w zakresie nowoczesnych mediów i biznesu.

Absolwenci są przygotowani do pracy we współczesnym środowisku międzynarodowym, w którym warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Znajomość języka niemieckiego pozwala na uzyskanie przewagi na rynku pracy, a znajomość języka hiszpańskiego otwiera kolejne dodatkowe możliwości zdobycia ciekawego i intratnego zatrudnienia. Bardzo intensywna nauka języków pozwala osiągnąć poziom B2+/C1 dla języka angielskiego i niemieckiego oraz B1 z języka hiszpańskiego.

Po I roku studiów studenci wybierają jedną z dwóch oferowanych specjalności:

  • komunikacja w biznesie - oferujemy takie przedmioty jak marketing, prawo gospodarcze czy ekonomia, które umożliwiają przyswojenie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej.
  • komunikacja w nowoczesnych mediach - pozwala w na zdobycie umiejętności profesjonalnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, niezbędnych do efektywnego rozwijania i promowania własnej działalności, tworzenia specjalistycznej informacji w mediach nowoczesnych i tradycyjnych.

Praktyki kierunkowe i specjalnościowe odbywane w trakcie studiów umożliwiają zdobycie wiedzy czysto praktycznej funkcjonowania współczesnych mediów i biznesu.

Umiejętność komunikowania się w trzech językach obcych na wysokim poziomie w połączeniu z przygotowaniem medialnym i biznesowym czynią z naszych absolwentów niezwykle atrakcyjnych specjalistów dla pracodawców. Kwalifikacje uzyskane w trakcie studiów pozwalają na ubieganie się o pracę zarówno w Polsce jak i za granicą, umożliwiają również założenie i prowadzenie własnego biznesu.   

Doświadczona i wykwalifikowana kadra dydaktyczna, składająca się ze specjalistów teoretyków i praktyków w swoich dziedzinach jest gwarantem sukcesu zawodowego.  

 

studneci kierunku języki obce w mediach i biznesie