fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Wydział Nauk o Zdrowiu został powołany Zarządzeniem Nr 87/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 6 września 2019. Władzę na Wydziale sprawuje dziekan.


Jednostkami organizacyjnymi wydziału są katedry:

 • Katedra Pielęgniarstwa,
 • Katedra Zdrowia.

Wydział prowadzi studia pierwszego stopnia na czterech kierunkach:

 • wychowanie fizyczne,
 • dietetyka,
 • kosmetologia,
 • pielęgniarstwo.

oraz studia magisterskie:

 • pielęgniarstwo,
 • zdrowie publiczne. 

Wydział jest organizatorem konferencji i seminariów, których celem jest promocja kultury fizycznej i zdrowia poprzez łączenie twórczej refleksji badawczej z szeroko pojmowaną praktyką wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, fizjoterapii i sportu wyczynowego. Konferencje służą także nawiązaniu kontaktów dydaktycznych nauczycieli, fizjoterapeutów i trenerów z placówkami akademickimi oraz międzyuczelnianej współpracy naukowej.

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu wyjeżdżają do partnerskich uczelni w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Erasmus. Corocznie kilkunastu z nich uczestniczy w praktykach zagranicznych.