fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Zestawienie FE RP UE HERB

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie realizuje projekt pn. „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”.  W ramach projektu Uczelnia oferuje bezpłatne  kursy i szkolenia techniczne.

Program kursu obejmuje m.in. następujące zagadnienia: wprowadzenie do programowania, wstęp do języka Python, instalacja i konfiguracja środowiska, podstawy składni języka Python, programowanie proceduralne, programowanie obiektowe, obsługa wyjątków, organizacja kodu, biblioteki standardowe języka Python, instalacja zewnętrznych bibliotek, operacje wejścia/wyjścia (pliki), testowanie i debugowanie oprogramowania, programowanie aplikacji graficznych, wykorzystanie baz danych SQL. 

Termin rozpoczęcia: luty 2025 r.
Rekrutacja ruszy 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

 #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Programowanie w języku PYTHON