fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych o ich prawach.
W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie (w skrócie SAIP PWSZ w Koninie). Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62 -510 Konin
• Kontakt w sprawie ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne SAIP PWSZ w Koninie w celu:
- w przypadku uczestników balu nie zrzeszonych w SAIP - tylko w związku z organizacją balu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie z okazji 20-lecia uczelni w celach informacyjnych o balu przekazywanych Państwu oraz w celach bankowo-skarbowych związanych z wymogami prawa w tym zakresie co do płatności za udział w balu i ewidencjonowania środków
- w przypadku członków SAIP PWSZ w Koninie biorących udział w balu – w zakresie jak powyżej
- w przypadku wszystkich członków SAIP PWSZ w Koninie – w zakresie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia – np. prowadzenie list członkowskich i utrzymywanie kontaktu z członkami stowarzyszenia
• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest tylko SAIP PWSZ w Koninie
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych SAIP PWSZ w Koninie oraz innych potrzeb wynikłych z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w balu lub bycia członkiem SAIP PWSZ w Koninie
1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJEMY?
 dane identyfikacyjne złożone w deklaracji członkowskiej lub na liście członków-założycieli lub w dokumentacji księgowo-bankowej (w przypadku uczestników balu) - np. imię i nazwisko, numery dowodu osobistego, narodowość, miejsce i data urodzenia, dane bankowe: np. rachunku bankowego, potwierdzania przelewów
 dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu)
2. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?
a. Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak:
 przepisy bankowe i finansowe,
 przepisy dotyczące stowarzyszeń, rejestracji itd.
 zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 zwalczanie oszustw podatkowych oraz wypełnianie obowiązków związanych z kontrolą podatkową i obowiązkiem powiadamiania;
3. NIE UDOSTĘPNIAMY I NIE PRZEKAZUJEMY PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH NIKOMU, CHYBA ŻE ZAŻĄDAJĄ TEGO UPOWAŻNIONE DO TEGO PRAWNIE ORGANY I INSTYTUCJE
4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.
5. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE
PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
 prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
 prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją.
 prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 będąc członkiem SAIP PWSZ w Koninie lub biorąc udział w balu organizowanym przez SAIP PWSZ w Koninie automatycznie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie informacyjnym
 prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.
Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, prosimy wysłać pismo na poniższy adres:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62 -510 Konin
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.
6. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ŚLEDZIĆ ZMIANY WPROWADZANE DO NINIEJSZEJ INFORMACJI?

Dokonywane zmiany zamieszczane będą na stronie stowarzyszenia http://www.ans.konin.pl/stowarzyszenie-absolwentow-i-przyjaciol-pwsz-w-koninie 
7. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62 -510 Konin
Kontakt w sprawie ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.