fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

W celu jak najlepszego powiązania procesu i efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi podregionu konińskiego, a przede wszystkim z potrzebami pracodawców, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. We współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władze, pracownicy i studenci poszczególnych katedr realizują wiele projektów i przedsięwzięć. Katedra Nauk Ekonomicznych na kierunku Logistyka nawiązała współpracę między innymi z następującymi jednostkami i instytucjami:

 • Logit Sp. J.,
 • DB Schenker oddz. Konin,
 • InterAbra Sp. z o.o.,
 • Konimpex sp. z o.o.,
 • Fermintrade sp. z o.o.,
 • LeroyMerlin Konin,
 • PKS Konin sp. z o.o.,
 • Wielkopolska Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Poznaniu,
 • GeoEco Sp. z o.o.
 • i in.