fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Dyżury menedżera w semestrze letnim 2021/22 (pokój 215, ul. Przyjaźni 1):

 

 Menedżer kierunku Logistyka dr Szymon Zimniewicz pełni dyżur w nastęujących terminach:

  • środa 14.09.2022 w godz. 15:00-18:00
  • środa 21.09.2022 w godz. 14:15-15:00

Na dyżur należy zgłaszać się z  kompletem oryginalnej dokumentacji praktyk, tzn.:

1) przed rozpoczęciem praktyki - co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki - wypełnione dokładnie i czytelnie karty praktyk potwierdzone przez zakłąd pracy przyjmujący na praktykę,

2) po zakończeniu praktyki - wypełnione dokładnie i potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyki dzienniczki oraz sprawozdanie.

 

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ dla kierunku Logistyka

Sprawozdanie z realizacji praktyk

____________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 148/2021 Rektora PWSZ w Koninie z dn. 24.11.2021 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych

 

 Decyzja Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWSZ w Koninie w sprawie regulaminów studenckich praktyk zawodowych

 

STUDIA DUALNE

Zarządzenie Nr 127/2021 Rektora PWSZ w Koninie w sprawie realizacji studiów dualnych i odbywania studenckiej praktyki zawodowej w ramach tych studiów

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o realizacji studiów dualnych

Załącznik nr 2 - Wzór dzienniczka praktyk dla studiów dualnych

Sprawozdanie z realizacji praktyki w ramach studiów dualnych