fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Znaczenie logistyki w procesach gospodarczych stale rośnie. Producenci i handlowcy konkurują nie tylko w jakości wyrobów, ale również szybkości i kosztach dostawy do konsumenta, co z kolei sprzyja rozwojowi komunikacji drogowej z krajami Europy Zachodniej. Ten trend sprawia, że branża logistyczna w Polsce ma bardzo korzystne perspektywy rozwoju. Wiąże się to z potrzebą kształcenia osób wszechstronnie przygotowanych do pracy w tych sektorach.

Specjalności:

 • transport i spedycja,
 • magazynowanie i obsługa rynku,
 • produkcja przemysłowa,
 • handel międzynarodowy.

Warto studiować logistykę, ponieważ:

 • ponad 70% zajęć ujętych w planie studiów stanowią zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów,
 • zajęcia są profesjonalnie przygotowane i prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli akademickich oraz praktyków z branży logistycznej.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz umiejętności i wiedzę o:

 • zarządzaniu łańcuchem dostaw,
 • zarządzaniu transportem, magazynowaniu, produkcji, dystrybucji, 
 • ładunkoznawstwie, logistyce odzysku i najnowszych technologiach w logistyce.
 1. transport i spedycja – specjalność ta przygotowuje absolwenta do podejmowania aktywności w branży transportowej i spedycyjnej (obrót towarowy, przewozy), a w szczególności na stanowiskach: spedytora, osoby zarządzającej organizacją i planowaniem tras oraz specjalisty ds. rozliczeń czasu pracy.
 2. magazynowanie i obsługa rynku – absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży związanej z obsługą, dystrybucją towarów i ładunków składowanych w centrach logistycznych i magazynowych oraz przygotowuje do pracy na stanowiskach związanych ze specyfiką obsługi sieci handlowych,
 3. produkcja przemysłowa – specjalność ta przygotowuje absolwentów do podejmowania aktywności w branży produkcyjnej, w szczególności na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, organizacją, planowaniem i kontrolą procesów produkcyjnych zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i dużych koncernach produkcyjnych,
 4. handel międzynarodowy – absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach na stanowiskach związanych z organizacją wymiany towarowej. Absolwent posiada praktyczną wiedzę m.in. z obszaru handlu, e-commerce, polityki celnej, negocjacji oraz zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw.

 
Bez względu na wybraną przez siebie specjalność, absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (w zakresie koniecznym zarówno do podjęcia zatrudnienia, jak i uruchomienia własnej działalności gospodarczej z zakresu spedycji, transportu, magazynowania, handlu, i produkcji) uzyskane w ramach przedmiotów wspólnych, w tym o praktycznym charakterze. Ponadto absolwenci są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, a także na kierunkach pokrewnych.

Perspektywy zatrudnienia: 

 • przedsiębiorstwa i instytucje, w których występuje konieczność sprawnego przepływu materiałów, towarów i usług,
 • centra logistyczne oraz firmy spedycyjne i transportowe,
 • branża handlowa, szczególnie na stanowiskach specjalisty ds. marketingu i handlu, specjalisty ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania, specjalisty ds. organizacji i rozwoju transportu, przedstawiciela handlowego,
 • branża produkcyjna (wytwórcza), szczególnie na stanowiskach specjalisty ds. organizacji i rozwoju przemysłu, specjalisty ds. organizacji i planowania produkcji, pracownika działu produkcji, kontrolera procesów produkcyjnych i przemysłowych.

 

studenci kierunku logistyka