fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Zgodnie z Uchwałą Nr 341/VI/V/2019 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat studenci studiów niestacjonarnych przyjęci na studia od 1 października 2019 r. wnoszą opłaty ratalne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych w następujących terminach:
 1. w semestrze zimowym:
 • do 15 października – pierwsza rata,
 • do 15 listopada – druga rata,
 • do 15 grudnia – trzecia rata,
 • do 15 stycznia – czwarta rata;
 1. w semestrze letnim:
 • do 15 lutego – piąta rata,
 • do 15 marca – szósta rata,
 • do 15 kwietnia – siódma rata,
 • do 15 maja – ósma rata.
Opłatę za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów oraz za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjęty na studia od 1 października 2019 r. wnosi jednorazowo w terminie określonym przez Uczelnię. Opłatę wnosi się nie wcześniej niż po uzyskaniu pisemnej zgody na powtarzanie zajęć lub udział w zajęciach nieobjętych programem studiów.


Zgodnie z zawartymi z Uczelnią umowami o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne studenci studiów niestacjonarnych przyjęci na studia przed 1 października 2019 r. wnoszą opłaty za semestr (tzw. czesne) w następujących terminach: 

a) za semestr zimowy:
Opłata semestralna płatna jednorazowo                      W czterech ratach
do 1 października do 20 września – pierwsza rata
do 20 października – druga rata,
do 20 listopada  – trzecia rata,
do 20 grudnia  – czwarta rata;

b) za semestr letni:
Opłata semestralna płatna jednorazowo W czterech ratach
do 1 marca                                                        do 20 lutego – piąta rata,
do 20 marca – szósta rata,
do 20 kwietnia – siódma rata,
do 20 maja – ósma rata.

Opłatę za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów oraz za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uiszcza w całości przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w semestrze.