fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Aktualności - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zgodnie z zarządzeniem nr 39/2022 Rektora ANS w Koninie dzień 2 maja 2022 r. (poniedziałek) został ustanowiony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów oraz nauczycieli akademickich. Zarządzenie nr 39/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Koninie w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych ...

Od października tego roku najzdolniejsi uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Koninie z klas o profilu psychologicznym otrzymają indeksy ANS w Koninie w ramach programu „Klasa Akademicka”. Opiekę nad młodymi „studentami” roztoczy Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, kierunek resocjalizacja. Uczniowie, podobnie jak w przypadku innych klas akademickich...

Spotkanie promujące kierunek resocjalizacja odbyło się 11 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku. Na spotkaniu przygotowanym dla tegorocznych maturzystów wykładowca Tomasz Naglewski przedstawił historię uczelni, ofertę edukacyjną, bazę dydaktyczną oraz system stypendialny. Prowadzący  zaprezentował również podstawowe informacje dotyczące kierunku resocjalizacja. W drugiej...

Studenci filologii i języków obcych w mediach i biznesie pod opieką dr Joanny Chojnackiej-Gärtner odwiedzili uczniów klas piątych dwóch słupeckich szkół, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza. Studenci zorganizowali dla nich serię warsztatów z języka angielskiego i niemieckiego. Podczas warsztatów...

Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej były tematem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów, konferencja stała się płaszczyzną wymiany doświadczeń oraz refleksji teoretycznych i praktycznych dotyczących szeroko pojętej resocjalizacji i readaptacji społecznej. Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni reprezentujący...