fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Aktualności - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

– To było nasze pierwsze doświadczenie na żywo związane ze sprawami karnymi – przyznali studenci II i III roku resocjalizacji, którzy jako obserwatorzy online uczestniczyli 7 marca w rozprawie przeprowadzonej w Sądzie Rejonowym w Koninie. Sprawę prowadził sędzia Andrzej Borkowski, przewodniczący Wydziału Karnego. Postępowanie dotyczyło oskarżonego z dwóch artykułów Kodeksu...

„Resocjalizacja w perspektywie edukacyjnej, prewencyjnej i profilaktycznej – wymiar teoretyczny i praktyczny” to hasło konferencji przygotowanej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. – Odbywa się w pierwszym dniu funkcjonowania Akademii Nauk Stosowanych w Koninie – podkreśliła podczas jej otwarcia dr Anna Stolarczyk-Gembiak, dziekan tego wydziału. Jednak nie tylko to pierwszeństwo...

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk jest kolejnym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego, z którym Akademia Nauk Stosowanych w Koninie podpisała umowę o współpracy. Tak jak w przypadku poprzednich tego typu inicjatyw, współpraca ma przede wszystkim na celu dbałość o jakość kształcenia i realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczych. Studenci Wydziału...

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Katedra Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie   serdecznie zaprasza do udziału w III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ  RESOCJALIZACJA W PERSPEKTYWIE EDUKACYJNEJ, PREWENCYJNEJ I PROFILAKTYCZNEJ - WYMIAR  TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY Pod honorowym patronatem Rektora PWSZ w Koninie dr. hab. Artura Zimnego, prof. PWSZ w Koninie ...

Nasza uczelnia zawarła kolejne porozumienie o współpracy. Nowym partnerem został Hufiec Pracy 15-3 w Koninie, z którym wspólne przedsięwzięcia realizować będzie przede wszystkim kierunek resocjalizacja. U podstaw tych działań leży dbałość o jakość kształcenia, a także realizacja obustronnych projektów dydaktycznych i naukowo-badawczych, takich jak doskonalenie programu studiów, m.in. przez uwzględnienie...