fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Aktualności - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

W  związku  z uroczystością  Inauguracji  Roku  Akademickiego  2023/2024 w dniu 3 października 2023 r. Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie ustanowił dla studentów i nauczycieli  akademickich ANS w Koninie godziny wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 10:30 do godz. 13:30. Zarządzenie 67/2023 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych   ...

Poznańska kuźnia superwizji pracy socjalnej. Superwizja pracy socjalnej dla praktyków – potrzeby i oczekiwania – to hasło seminarium, w którym wzięła udział dr Kazimiera Król, prof. ANS w Koninie, wykładowca z Katedry Nauk Społecznych. Jego uczestnicy pracowali nad ustaleniem kanonu standardów w superwizji pracy socjalnej w Polsce oraz przygotowaniem rekomendacji...

Na jednej z naszych partnerskich uczelni zagranicznych - Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Wyższa Szkoła i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miśni/ NIemcy), spotkali się studenci  i pracownicy uczelni partnerskich z Polski, Niemiec, Ukrainy i Czech, razem ok. 180 studentów i 20 pracowników naukowo-dydaktycznych, na Letnim Fakultecie pod hasłem „Europa i demokracja".  W programie oprócz wykładów, seminariów,...

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie otrzymała kolejne pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym, tym razem na kierunku „psychologia i komunikacja w zarządzaniu”. 2-letnie studia magisterskie  oferowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Koncepcja kształcenia na tym kierunku uwzględnia potrzeby rynku pracy. Do wyboru...

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie otrzymała pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku „pedagogika”. Nabór na nie już trwa. O przyjęcie na 2-letnie studia magisterskie na ten kierunek (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) ubiegać się mogą absolwenci: studiów I stopnia na kierunku...