fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

SKN COOLtura- opiekun dr Adam Świątek

SKN Germanistów- opiekun mgr Dariusz Dolatowski

 

W dniu 22 października odbyło się spotkanie organizacyjne studenckiego koła naukowego COOLtura oraz Koła Naukowego Germanistów na rok akademicki 2019/2020. W spotkaniu wzięło udział 22 studentów zainteresowanych współpracą, reprezentujących wszystkie roczniki. Spotkanie miało na celu uświadomienie studentom znaczenia działalności przyszłych filologów w społeczności akademickiej PWSZ w Koninie i podjęcie szeregu inicjatyw. 

Na w/w spotkaniu ustalono, że pierwszym przedsięwzięciem kulturowym stanie się wyjazd do Berlina na jarmark świąteczny w grudniu. 

Kolejne spotkanie, na którym wybrany zostanie zarząd SKN i omówione zostaną planowane działania naukowo-badawcze, kulturowe i społeczne SKN, odbędzie się w dniu 5 listopada o godzinie 13.00 w sali 2w. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane dołączeniem do SKN COOLtura i SKN Germanistów na spotkanie w w/w terminie. Kandydaci na przewodniczącego Koła oraz dwóch zastępców są zobowiązani do przygotowania krótkiej autoprezentacji z uzasadnieniem dotyczącym objęcia jednego ze stanowisk kierowniczych.

Opiekunowie SKN COOLtura i SKN Germanistów: dr Adam Świątek oraz mgr Dariusz Dolatowski


 

Jednodniowa wycieczka studentów PWSZ do Drezna

w dniu 09.12.2016


P r o g r a m

04.20
Zbiórka uczestników na parkingu przy amfiteatrze (miejsca w każdym autokarze zajmowane będą zgodnie z listą uczestników)
 
04.30
Wyjazd z Konina
 
11.00 –12.00
Przyjazd do Drezna (parking przy Zwingerze)
 
12.00 – 16.00

Zwiedzanie galerii obrazów starych mistrzów (Gemäldegalerie Alter Meister) / Salon Matematyczny / Salon fizyczny / Salon Francuski / Salon Niemiecki / Długa Galeria z Bramą Koronną
 
16 – 16.10  
Przejazd / przejście na starówkę i zwiedzanie starej części Drezna
 
18.45
Zbiórka przy autokarze i powrót
 
02.30 Przewidywany powrót do Konina (parking przy amfiteatrze)


Regulamin wycieczki
 1. Organizator wycieczki. Organizatorem wycieczki jest Koło Naukowe Germanistów PWSZ (studenci i opiekunowie koła).
   
 2. Cel wycieczki. Celem wycieczki jest zwiedzenie zespołu pałacowego Zwinger oraz starówki Drezna.  
   
 3. Uczestnicy. Uczestnikami wycieczki są osoby będące studentami, wykładowcami oraz pracownikami PWSZ w Koninie. W przypadku wolnych miejsc, ww. osoby mogą zabrać osobę trzecią.
   
 4. Koszt wycieczki. Koszt wycieczki wynosi 110,00 PLN i zawiera opłatę za przejazd autokarem w obie strony oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt wycieczki nie obejmuje wyżywienia oraz biletów wstępu do muzeów.
   
 5. Obowiązki uczestników. Obowiązkiem każdego uczestnika wycieczki jest przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do poleceń organizatorów a ponadto:
 • punktualne stawiać się przy autokarze przed wyjazdem z Konina oraz przed powrotem z Berlina,
 • nie zażywać w autokarze wszelkiego rodzaju używek, w tym wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych,
 • informować organizatorów o złym samopoczuciu swoim i innych osób oraz o wszelkiego rodzaju zauważonych nieprawidłowościach,
 • poruszać się po Dreźnie w grupach co najmniej 2-osobowych,
 • posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz telefon komórkowy.