fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

SKN COOLtura- opiekun dr Adam Świątek

SKN Germanistów- opiekun mgr Dariusz Dolatowski

 

W dniu 22 października odbyło się spotkanie organizacyjne studenckiego koła naukowego COOLtura oraz Koła Naukowego Germanistów na rok akademicki 2019/2020. W spotkaniu wzięło udział 22 studentów zainteresowanych współpracą, reprezentujących wszystkie roczniki. Spotkanie miało na celu uświadomienie studentom znaczenia działalności przyszłych filologów w społeczności akademickiej PWSZ w Koninie i podjęcie szeregu inicjatyw. 

Na w/w spotkaniu ustalono, że pierwszym przedsięwzięciem kulturowym stanie się wyjazd do Berlina na jarmark świąteczny w grudniu. 

Kolejne spotkanie, na którym wybrany zostanie zarząd SKN i omówione zostaną planowane działania naukowo-badawcze, kulturowe i społeczne SKN, odbędzie się w dniu 5 listopada o godzinie 13.00 w sali 2w. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane dołączeniem do SKN COOLtura i SKN Germanistów na spotkanie w w/w terminie. Kandydaci na przewodniczącego Koła oraz dwóch zastępców są zobowiązani do przygotowania krótkiej autoprezentacji z uzasadnieniem dotyczącym objęcia jednego ze stanowisk kierowniczych.

Opiekunowie SKN COOLtura i SKN Germanistów: dr Adam Świątek oraz mgr Dariusz Dolatowski


 

Wyjazd członków koła naukowego COOLTURA do Gdanskiego Teatru Szekspirowskiego
 
Dnia 23 kwietnia 2019r. członkowie koła naukowego Cooltura świętowali 455 urodziny Szekspira. Urodziny Williama Szekspira Gdańsk świętuje od 1993 roku.
Studenci oglądali ostatnie arcydzieło Mistrza ze Sratfordu – „Burza” zrealizowane przez neTTheatr i Centrum Kultury w Lublinie.