fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

III ROK LICENCJATU (CYKL KSZTAŁCENIA 2019- 2022)

1. SPECJALNOŚĆ KiEMI (NAUCZYCIELSKA)

VI semestr

a/luty-czerwiec

b/luty-czerwiec

a/kierunkowa-zawodowa

b/specjalnościowa-pedagogiczna

a/ 90

b/ 60h

 

a) praktyka kierunkowa dla dla obu specjalności, KiEMI i język specjalistyczny odbywa się wg następującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (1)

Celem praktyki jest asystowanie opiekunowi praktyk lub innemu wyznaczonemu pracownikowi w przedsiębiorstwie  oraz stopniowe przygotowywanie studentów do samodzielnego planowania i przeprowadzania powierzonych zadań, oraz przede wszystkim czynne wykorzystanie wiedzy językowej, społecznej, specjalnościowej i kierunkowej zdobytej na studiach i aktywizacja zawodowa studenta w sektorze biznesowym 

Praktyka realizowana  jest w formach:

        udziału w codziennej pracy, obserwacji i asystowaniu w zadaniach i formach funkcjonowania przedsiębiorstwa;

Praktyka powinna przebiegać w instytucjach, których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji.

UWAGI:

a) w każdym semestrze praktyka powinna odbywać się w innej firmie/instytucji

b) miejsca praktyk zawodowych są proponowane przez Uczelnię, jednakże studenci mają możliwość zgłaszania własnych propozycji; zobowiązani są wtedy dostarczyć krótki opis firmy/instytucji, na podstawie którego, po weryfikacji, menedżer kierunku zatwierdza wybór miejsca praktyki.

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

UWAGA! TO JEST OSTATNI SEMESTR PRAKTYK

  • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk)
  • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)
  • opinię z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),
  • katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)
  • odbyć rozmowę indywidualną z Menedżerem kierunku (po ostatnim semestrze praktyk)

b) praktyka pedagogiczna dla specjalnosci KiEMI odbywa się według następującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (3)

 

Dla studentów I stopnia praktyka odbywa się w szkole podstawowej.

Zaliczenie:

Zaliczenia praktyki dokonuje Menedżer kierunku na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:

- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły ( II, III rok)

- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę ( II, III rok)

- konspektów (III rok – 20 szt.)

- arkuszy samooceny (III rok – 2 szt.)

 

2. SPECJALNOŚĆ filologia angielska z językiem specjalistycznym

 

 

VI semestr

a/luty-czerwiec

a/kierunkowa-zawodowa

b/specjalnościowa

a/ 90

 

b/60

 

c) praktyka kierunkowa dla dla obu specjalności, KiEMI i język specjalistyczny odbywa się wg następującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (1)

Celem praktyki jest asystowanie opiekunowi praktyk lub innemu wyznaczonemu pracownikowi w przedsiębiorstwie  oraz stopniowe przygotowywanie studentów do samodzielnego planowania i przeprowadzania powierzonych zadań, oraz przede wszystkim czynne wykorzystanie wiedzy językowej, społecznej, specjalnościowej i kierunkowej zdobytej na studiach i aktywizacja zawodowa studenta w sektorze biznesowym 

 

Praktyka realizowana  jest w formach:

        udziału w codziennej pracy, obserwacji i asystowaniu w zadaniach i formach funkcjonowania przedsiębiorstwa;

Praktyka powinna przebiegać w instytucjach, których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji.

 

UWAGI:

c) w każdym semestrze praktyka powinna odbywać się w innej firmie/instytucji

d) miejsca praktyk zawodowych są proponowane przez Uczelnię, jednakże studenci mają możliwość zgłaszania własnych propozycji; zobowiązani są wtedy dostarczyć krótki opis firmy/instytucji, na podstawie którego, po weryfikacji, menedżer kierunku zatwierdza wybór miejsca praktyki.

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

UWAGA! TO JEST OSTATNI SEMESTR PRAKTYK

- sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk)

- dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)

- opinię z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),

- katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)

- odbyć rozmowę indywidualną z Menedżerem kierunku (po ostatnim semestrze praktyk).

b) Praktyka specjalnościowa dla specjalnosci język specjalistyczny odbywa się według następującej instrukcji

instrukcja do pobrania (4)

  • udział w warsztatach „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” (30 h) UWAGA! WARSZTATY ODBYŁY SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM 21/22

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

- dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)