fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023

II ROK LICENCJATU (CYKL KSZTAŁCENIA 2021- 2024)

II rok studiów

III semestr

a/lipiec-luty

b/lipiec-luty

a/-

b/specjalnościowa

a/-

b/30h

 

PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA

 

  • Specjalność JĘZYK NIEMIECKI

20 h – przygotowanie studentów do odbywania praktyki specjalnościowej w przedsiębiorstwach. Zajęcia odbywają się na Uczelni i mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstwa. W tym celu Uczelnia organizuje dla studentów:

  • Warsztaty mające na celu zaznajomienie studentów z podstawową terminologią (w języku niemieckim) wykorzystywaną w codziennym funkcjonowaniu firmy. Warsztaty prowadzi wykładowca akademicki z ramienia Uczelni.
  • Spotkania z potencjalnymi pracodawcami

10h – (praktyki w instytucjach/przedsiębiorstwach/organizacjach): obserwacja i zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem instytucji/przedsiębiorstwa/organizacji, w której język niemiecki wykorzystywany jest do codziennego funkcjonowania.

Student zapoznaje się ze strukturą organizacyjną danej firmy oraz asystuje w codziennych, standardowych obowiązkach opiekuna praktyk, biernie uczestniczy w wykonywaniu powierzonych zadań/prac pracowników poszczególnych działów

 

instrukcja do pobrania (4)

 

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

a) sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez :

  • opiekuna praktyk na Uczelni (w przypadku warsztatów organizowanych przez Uczelnię
  • opiekuna praktyk w firmie (w przypadku praktyki obserwacyjnej w firmie)

b) starannie wypełniony dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)

2. Specjalność LEKTOR

 

Praktyka w szkole językowej (obserwacja i asysta dydaktyczna)

Celem praktyki jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć lektoratowych w szkołach językowych.

Praktyka będzie polegać na obserwacji zajęć i asystowaniu lektorowi w ich prowadzeniu w wybranej szkole językowej. Szczególną uwagę należy na tym etapie zwrócić na cele dydaktyczne lekcji, jej poszczególne fazy, formy pracy i formy socjalne oraz sposoby ewaluacji osiągnięć.

Na zaliczenie praktyki w tym semestrze studenci mają opracować dwa konspekty prowadzenia lekcji i (jesli będzie to możliwe organizacyjnie) przeprowadzić dwa fragmenty różnych zajęć (np. zabawę językową, rozgrzewkę, krótki quiz) w porozumieniu z lektorem danej szkoły językowej.

instrukcja do pobrania (5)

Zaliczenie:

W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:

a) sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez :

  • opiekuna praktyk w szkole językowej

b) starannie wypełniony dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)

c) 10 arkuszy obserwacyjnych

d) 2 konspekty prowadzenia lekcji