fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Celem działalności SKN Cooltura jest:

a) stworzenie warunków umożliwiajacych studentom poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych
kultury i życia społeczno-politycznego krajów angielskiego obszaru językowego
b) umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników swoich badań i prac
c) prowadzenie działalności naukowo-badawczej
d) rozwijanie u studentów umiejętności pracy w grupie i zdolności organizatorskich

e) promowanie PWSZ i dbałość o dobry wizerunek Uczelni