fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku JĘZYKI OBCE W MEDIACH I BIZNESIE  

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - II stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - magister

Czas trwania - 2 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 3000 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów     

Uzyskanie zaawansowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie funkcjonowania w mediach w różnych obszarach kulturowych oraz uwarunkowaniach ekonomicznych jak i tłumaczeń specjalistycznych we współczesnych podmiotach gospodarczych z wykorzystaniem języków obcych


Moduły

medioznawstwo - absolwent potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, norm prawnych i uwarunkowań ekonomicznych. Posiada umiejętność porozumiewania się w sprawach zawodowych, zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Umie organizować pracę grupową i jest gotów przewodzić. Absolwenta charakteryzuje postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej i kulturowej. Po ukończeniu studiów, absolwent jest przygotowany do pracy w środkach masowego przekazu. Może być korespondentem zagranicznym, specjalistą od PR. Może również podjąć działalność zawodową winnych instytucjach gospodarczych i kulturalnych, w których wymagana jest zaawansowana znajomość języków, kultur, zasad funkcjonowania mediów. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i badawczych. Może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

tłumaczenie specjalistyczne (pisemne i ustne symultaniczne) - umie samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, norm prawnych i uwarunkowań ekonomicznych. Posiada umiejętność porozumiewania się w sprawach zawodowych, zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Umieć organizować pracę grupową i jest gotów przewodzić. Absolwenta charakteryzuje postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej i kulturowej. Po ukończeniu studiów, absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza. Może również podjąć działalność zawodową winnych instytucjach gospodarczych i kulturalnych, w których wymagana jest zaawansowana znajomość języków, kultur, zasad funkcjonowania mediów i współczesnej gospodarki. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i badawczych. Może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie), a także –po spełnieniu odrębnych warunków –zostać tłumaczem przysięgłym (sądowym).


Perspektywy zatrudnienia

 1. Tłumacz języka specjalistycznego (po nabyciu uprawnień: tłumacz przysięgły)
 2. Obsługa współpracy zagranicznej
 3. Wsparcie kadry kierowniczej w negocjacjach i mediacjach z partnerem zagranicznym
 4. Korespondent zagraniczny
 5. Specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy odpowiedzialny za kontakty z mediami polskimi i zagranicznymi
 6. Pracownik w wydawnictwie
 7. Bloger, vloger
 8. Pracownik linii lotniczych (po przejściu szkolenia)
 9. Przewodnik (po uzyskaniu uprawnień)
 10. Lektor języków specjalistycznych w szkołach i centrach językowych

 


 

Terminy naboru
 
I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.


Kryteria naboru na kierunek języki obce w mediach i biznesie 

 

Punkt nr I

Suma punktów za:

 1. ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych – przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą (70%)
 2. ocenę na certyfikacie potwierdzającym znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2, przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą (30%).

 

Punkt nr II

Suma punktów za:

 1. ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych – przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą (70%)
 2. uzyskaną na ostatnim semestrze realizacji danego języka ocenę z lektoratu języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2, przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą (30%)

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek