fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - licencjat

Czas trwania - 3 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 2100 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów  

Nadrzędnym celem studiów na kierunku „finanse i rachunkowość” jest przygotowanie absolwentów do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w środowisku zawodowym.


Specjalności

Finance and accounting for business - specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach: specjalistów, konsultantów, analityków finansowo-księgowych ogólnoekonomicznych w różnych jednostkach sektora prywatnego i publicznego. Umożliwia również podjęcie pracy w jednostkach, w których język angielski jest podstawowym językiem używanym w dokumentacji, oprogramowaniu, kontaktach biznesowych, takimi jak: centra usług wspólnych prowadzące obsługę rachunkową i finansową podmiotów z różnych państw oraz oddziały zagranicznych przedsiębiorstw na terenie Polski, które wykorzystują oprogramowanie, raporty, dokumentację anglojęzyczną

finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego - specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy w roli samodzielnych pracowników sektora finansowego, menedżerów, przedsiębiorców, specjalistów i konsultantów zarówno w przedsiębiorstwach, jak i jednostkach finansów publicznych (urzędy gmin, starostwa powiatowe, szeroko rozumiana administracja publiczna) w szczególności w zakresie usług finansowo-podatkowych, zarządzania finansami i controllingu

finanse ubezpieczeń i bankowość - specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy w roli doradcy ubezpieczeniowego i/lub bankowego klienta indywidualnego oraz masowego, mogącego zajmować stanowiska m.in. pracownika instytucji kredytowej, towarzystwa ubezpieczeniowego, brokera ubezpieczeniowego

rachunkowość i podatki - po spełnieniu dodatkowych warunków prawnych lub wymagań korporacyjnych absolwenci tej specjalności będą mogli zajmować stanowiska m.in. doradcy podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, pracownika instytucji kredytowej, pracownika skarbowości (urzędnika skarbowego), czy członka rady nadzorczej (w tym spółek Skarbu Państwa)


Perspektywy zatrudnienia

 1. Instytucje sektora finansowego (banki i firmy ubezpieczeniowe),
 2. Działy finansowe i księgowe małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie na stanowiskach księgowego analityka finansowego itp.,
 3. Podmioty sektora finansów publicznych, zwłaszcza w pionach finansowych samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, urzędach i izbach skarbowych,
 4. Biura rachunkowe, doradztwa finansowego i doradztwa podatkowego

Terminy naboru
 
I nabór: 26 czerwca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.
II nabór: 1 sierpnia 2023 r. - 18 września 2023 r.


Kryteria naboru na kierunek finanse i rachunkowość

Przedmiot zdawany na maturze:

Język obcy (1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)

Matematyka

Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: język polski, biologia, geografia, historia, WOS itp.)