fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku RESOCJALIZACJA  

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów -  licencjat

Czas trwania - 3 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 2500 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów  

Przygotowanie absolwenta do przeprowadzania czynności zawodowych w zakresie:

- metodyki i zasad pracy resocjalizacyjnej,
- zadań wychowawczych,
- zadań terapeutycznych,
- zadań profilaktycznych,
- działań prewencyjnych,
- czynności probacyjnych.


Moduły  

Resocjalizacja z readaptacją społeczną i elementami kryminologii

policjant służby prewencji - prowadzi rozpoznanie i zapobiega przestępczości, wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym, a także zapewnia spokój i porządek w miejscach publicznych; współdziała w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

policjant służby kryminalnej - prowadzi działania mające na celu rozpoznanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości o charakterze kryminalnym; poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane; wykonuje czynności procesowe, w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo, ustala jego sprawcę i pociąga do odpowiedzialności karnej; wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy.

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

wychowawca w jednostkach penitencjarnych - jako pracownik cywilny jednostek organizacyjnych Służby Więziennej planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad osobami tymczasowo aresztowanymi, przebywającymi w areszcie śledczym, i skazanymi, przebywającymi w zakładzie karnym; współdziała z sądem, rodziną, szkołą, zakładem pracy, innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju społecznego, ochrony, a także pomocy w trudnych sytuacjach.

specjalista resocjalizacji - modyfikuje osobowość jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości; kształtuje normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji; gromadzi wiedzę i prowadzi badania naukowe o zjawiskach patologii społecznej i wykorzystuje ją w przeciwdziałaniu przestępczości; świadczy pomoc osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich, a także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy.


Perspektywy zatrudnienia

 1. Pracownik instytucji profilaktycznych, zajmujących się prewencją, wychowaniem i korekcją zachowań patologicznych,
 2. Członek kuratorskich zespołów sądowych,
 3. Wychowawca w zakładach karnych i poprawczych,
 4. Wychowawca w domach dziecka,
 5. Wychowawca w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 6. Doradca w służbach mundurowych, wspierający działania prewencyjne,
 7. Policjant służby prewencji lub kryminalnej (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji).

 


Terminy naboru

I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

 


Kryteria naboru na kierunek resocjalizacja

Przedmiot zdawany na maturze:

Język obcy (1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)

Język polski

Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.)

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek