fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku JĘZYKI OBCE W MEDIACH I BIZNESIE

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów -  licencjat

Czas trwania - 3 lata

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 2500 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów  

Uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz z obszaru nauk humanistycznych, jako nauk tworzących podbudowę dla praktycznych zastosowań języków obcych w mediach i biznesie.


Moduły  

komunikacja w językach obcych w biznesie - absolwent legitymuje się znajomością jednego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2+  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym, uwzględniającym słownictwo z zakresu biznesu i obsługi klienta, niezbędnym do wykonywania zawodu. Legitymuje się znajomością drugiego języka obcego co najmniej na poziomie B1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (jako użytkownik samodzielny). Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach praktyki życia społecznego, w szczególności w działalności biznesowej.

Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania (w formie pisemnej i ustnej) informacji, a także do uczestniczenia w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach prowadzących obrót gospodarczy z zagranicą i innych podmiotach, w których wymagana jest dobra znajomość języka i kultury oraz zasad efektywnego komunikowania.

Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia.

komunikacja w językach obcych w nowoczesnych mediach - absolwent legitymuje się znajomością jednego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2+  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym, uwzględniającym słownictwo z zakresu mediów, niezbędnym do wykonywania zawodu. Legitymuje się znajomością drugiego języka obcego co najmniej na poziomie B1+  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (jako użytkownik samodzielny). Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach praktyki życia społecznego, w szczególności w działalności medialnej.

Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania (w formie pisemnej i ustnej) informacji, a także do uczestniczenia w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach prowadzących obrót gospodarczy z zagranicą i innych podmiotach, w których wymagana jest dobra znajomość języka i kultury oraz zasad efektywnego komunikowania.

Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia.


Perspektywy zatrudnienia

 1. Na stanowiskach: asystenta tłumacza, pracownika biura prasowego, dziennikarza, specjalisty PR,
 2. Na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej,
 3. W środkach masowego przekazu,
 4. W przedsiębiorstwach prowadzących obrót gospodarczy z zagranicą,
 5. W instytucjach kultury, w których wymagane jest przygotowanie merytoryczne, znajomość języka polskiego i dwóch języków obcych, znajomość kultury oraz zasad efektywnej komunikacji.
 6. Pracownik linii lotniczych (po przejściu szkolenia)
 7. Przewodnik (po uzyskaniu uprawnień)
 8. Lektor języków specjalistycznych w szkołach i centrach językowych

 


Terminy naboru

I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

 


Kryteria naboru na kierunek języki obce w mediach i biznesie

Przedmiot zdawany na maturze:

 • Język angielski/ język niemiecki
 • Język polski

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek