fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku PIELĘGNIARSTWO 

Forma studiów - stacjonarne

Poziom studiów - II stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - magister

Czas trwania - 2 lata

Opłata za studia - bezpłatne studia stacjonarne

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów     

Pielęgniarstwo na studiach II stopnia skierowane są do osób mających tytuł zawodowy (licencjat pielęgniarstwa). Studia przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia.

Akademia przede wszystkim kładzie nacisk na kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby wynikające z zarządzania podmiotami leczniczymi.

Studia II stopnia pielęgniarskie przygotują absolwentów do:

 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej i prowadzenia badań naukowych,
 • wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM),
 • wprowadzania nowych metod poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej,
 • podejmowania działań związanych z własnym rozwojem zawodowym,
 • funkcji edukacyjnej,
 • koordynowania i współpracy w zespołach opieki zdrowotnych.

Student, który ukończy studia II stopnia będzie przygotowany do samodzielnego realizowania zadań pielęgniarskich, także tych wynikających z zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, czyli:

 • w niewydolności oddechowej,
 • w leczeniu nerkozastępczym,
 • w cukrzycy,
 • w leczeniu chorób nowotworowych,
 • w bólu,
 • w leczeniu żywieniowym,
 • w zaburzeniach układu nerwowego i psychicznego.

Absolwent będzie także posiadał umiejętności:

 • oceny stanu zdrowia pacjenta,
 • rozpoznawania czynników szkodliwych,
 • rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej,
 • dokumentowania procesu pielęgnowania z zachowaniem zasad etyki.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Kwalifikacje, które absolwent uzyskuje są uznawane w krajach Unii Europejskiej.


Perspektywy zatrudnienia

 1. Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, oddziały dzienne, zakłady opieki długoterminowej, kliniki, uniwersyteckie szpitale, wojskowa opieka medyczna),
 2. Placówki oświatowe, podmioty opieki zdrowotnej w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskie,
 3. Powiatowe i Wojewódzkie Stacje Sanitarno -  Epidemiologiczne.

 

Terminy naboru
 
I nabór: 26 czerwca 2023 r. - 31 lipca 2023 r.
II nabór: 1 sierpnia 2023 r. - 18 września 2023 r.


Kryteria naboru na kierunek pielęgniarstwo

Ocena z dyplomu ukończenia studiów

Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo. 

Max. liczba punktów możliwych do uzyskania - 50 pkt

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek